komende jaarwisseling (2021)

Beste mensen, beste lezers,

Wie had nu kunnen verwachten dat we wereldwijd in een pandemie terecht zouden komen. Geen Rikketik beurs, niets van dat alles. De beurs van januari 2020 hadden we net gemist omdat we zoals al vele jaren overwinterden in het warme Thailand. Voor het komende jaar 2021 is dit overwinteren helaas niet mogelijk.

Door Corona was het wel een bijzonder druk jaar in het kleine stemvorkwereldje. Het leek wel of een ieder opeens in kasten en laden ging zoeken naar defecte exemplaren. Veel mensen heb ik weer gelukkig kunnen maken met een reparatie of een onderdeel. Zoals het er nu voorlopig uitziet gaat de Rikketikbeurs de 17e januari nu toch hopelijk echt door. Wij verheugen er ons best op om weer even onder de horloge en klokkenverzamelaars te kunnen zijn. Mocht Corona nog een probleem zijn, hebben mijn vrouw en ik besloten om niet op deze beurs te gaan staan. We laten dat afhangen van de situatie in januari. Als er nog een verhoogd risico is gaan we dat zeker niet doen. We zijn toch al een beetje op leeftijd en willen graag nog wat langer mee. Tot nu toe zijn we gelukkig verschoond gebleven van dat akelige Covid virus.

2020 was ook een triest jaar. Ik was al vele jaren bevriend met Rob Mulder uit Hilversum. Rob en ik hebben heel wat jaren gerepareerd in de stemvorkhorloge wereld. Rob was erg gespecialiseerd in het merk Bulova. Rob repareerde veel in zowel de stemvorken als ook in de mechanische horloges van Bulova. Hij had veel onderdelen van mechanische horloges.

Rob hielp mij vaak als ik te veel werk had liggen of als mijn tremoren mij te veel opspeelden waardoor vooral mijn rechterhand niet meer trillingvrij was. Over en weer repareerden wij voor elkaar. Halverwege 2020 gaf Rob aan geen zin meer te hebben in het repareren aan stemvorkhorloges. Ik heb toen van Rob zijn stemvorkgebeuren overgenomen. Het was niet fijn om op deze wijze aan onderdelen en gereedschapjes te komen.

Enige maanden later is Rob helaas overleden. Van de weduwe, Greet Mulder, heb ik heel zijn werkplaats en onderdelen overgenomen. Dat leeghalen van zijn werkplaats en spulletjes was best erg emotioneel.

Veel van de spulletjes van Rob zijn in de tusentijd terecht gekomen bij mensen die ook graag repareren. Op deze wijze zie en voel je dat het leven voor een ieder eindig is.

Het wegvallen van Rob is zeker voor ons, een enorm verlies. Mijn schrijven heeft weinig van doen met de hobby van mij, het repareren van stemvorkhorloges, maar het heengaan van Rob zal toch bij velen herinneringen oproepen aan een enorm betrokken en lieve man. Wij zullen hem missen.

Mochten we in januari weer op de beurs staan, laten we het u zeker weer weten.

Rest ons u voor zover mogelijk fijne feestdagen te wensen en vooral een fijn en gezond 2021.

Ernst en Yvonne Benders, uit het Brabantse Oeffelt.