Laatste stand van zaken:

Helaas is het momenteel nog niet mogelijk om de website up to date te maken. Door het herseninfarct van mijn man is dit op de achtergrond geraakt en gebleven. Dit neemt niet weg dat als u een bepaald object wenst te kopen, ik, echtgenote, u probeer te helpen en zal zoeken in de voorraad onderdelen of wij dit nog hebben. Grote kans echter dat de prijs moet worden aangepast.

Hopelijk heeft u daar begrip voor.